Molenmuis

Bibliotheek Almelo

Terug naar het overzicht van aanbod

Omschrijving

De Molenmuis is een prentenboek voor kleuters geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Hans Prij. Molenmuis is een muis die heel graag in een molen wil wonen. Hij beleeft allerlei avonturen in de molen en ontmoet daarbij een kat, een hond, de molenaar en de meid.

Leerlingen van groep 1 en 2 worden onderdeel van het verhaal op een echte erfgoedlocatie: de molen. In deze molen heeft de muis zijn avonturen beleefd en de molen staat er nog steeds. Hiermee ontdekken de kleuters dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel lang staan. Extra hulpmiddel hierbij is de foto in het speelboek van de oude situatie die ze vergelijken met een foto van de huidige situatie. Ze leren dat de omgeving van de molen er vroeger anders uitzag: geen wegen maar water. Ze ontdekken dat wind vroeger en nu alles in beweging kan zetten en dat de molen vroeger en nu kan zorgen voor het meel van het dagelijks brood en voor het meel waarmee we pannenkoeken kunnen bakken. 
In De Molenmuis zitten veel mogelijkheden om erfgoed met taal te verbinden zoals woordenschatontwikkeling, mondeling communiceren en beginnende geletterdheid.

Het lespakket bevat allerlei lessuggesties om te werken rondom het thema molen en het prentenboek De Molenmuis. Het bevat tevens 30 exemplaren van het prentenboek, zodat tijdens de projectperiode alle leerlingen kunnen beschikken over een exemplaar.


Laat een review achter

Doelgroep Groep 1, Groep 1 en 2, Groep 2, Groep 3,
Ervaringsvorm actief
Discipline Erfgoededucatie
Locatie Op school en in de molen
Duur Project van circa 2 weken en bezoek van 50 minuten aan de molen
Max. aantal deelnemers 30 leerlingen
Kosten
  • Per 30 leerlingen zijn de kosten € 110,00
Periode of data In overleg met de school en de molen in het voor- of najaar
Begeleidend materiaal Lespakket en de groep krijgt een boek van de Molenmuis van Tjibbe Veldkamp.
Aansluiting bij leergebied
Aansluiting bij kerndoel 56
Leerlijn Kunstzinnige oriëntatie: Cultureel erfgoed
Vakoverstijgende mogelijkheden
Bijzonderheden
  • * Molenmuis is ontwikkeld met subsidie van de Provincie Overijssel.
  • * Bij groepen die groter zijn dan 15 leerlingen zal de groep gesplitst worden voor bezoek aan de molen. Dit in verband met de beperkte ruimte en de veiligheid.
  • * Voor het lespakket vragen wij een borgsom van € 50,00.

Vragen over dit aanbod?

Voor verdere informatie over dit aanbod kun je contact opnemen met Mevr. E. Lamberts (elamberts@bibliotheekalmelo.nl)