Het KEPA is voor de gemeente Almelo een belangrijke partner bij de uitvoering van het cultuureducatiebeleid voor het primair  onderwijs.

In het bestuur van KEPA zitten vertegenwoordigers van de scholen, de Almelose culturele instellingen en de gemeente. Hierdoor kunnen beleid, vraag (de scholen) en aanbod (cultuurinstellingen) goed op elkaar afgestemd worden. De concrete uitvoering ligt hoofdzakelijk bij de vier instellingen.

Leden Kunst Educatie Platform Almelo

Openbaar Onderwijs

vacature
Stafmedewerker kwaliteit
Openbaar Primair Onderwijs Almelo
Sluiskade ZZ 187
7607 XT Almelo
(0546) 544700

Protestants Christelijk Onderwijs

vacature

Rooms Katholiek Onderwijs

vacature

Culturele instellingen

Bibliotheek Almelo

E. Lamberts
sectorhoofd dienst ECA
Het Baken 3
7607 AA ALMELO
(0546) 822005
elamberts@bibliotheekalmelo.nl

Theater Hof 88

J. Kemps
directeur/programmeur
Elisabethhof 4
7607 ZD ALMELO
(0546) 850264
j.kemps@hof88.nl

Kaliber Kunstenschool

Erika Bijlsma en Ian Muller
Projectleiders Cultuureducatie
Willem Wilminkplein 1
7511 PG Enschede
088-4868700
e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl;  ian.muller@kaliberkunstenschool.nl

Gemeente Almelo

Dita Kraan
adviseur sociaal domein
Haven Zuidzijde 30
7607 EW ALMELO
d.kraan@almelo.nl