Nieuwsbrief oktober 2021

16-10-2021

KEPA

Geachte directie en ICC'er

Een welverdiende herfstvakantie staat voor de deur. Weken waarin het schooljaar werd opgestart en de eerste KEPA activiteiten weer plaatsvonden. Ook zijn er al veel contacten met scholen geweest om samen passend cultuureducatief aanbod samen te stellen.
Fijn dat deze contacten er zijn!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de ondertekening van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs door de gemeente Almelo. Daarnaast de uitnodiging aan ICC-ers, maar ook directeuren en leerkrachten om deel te nemen aan de workshops Cultuureducatie en de presentatiedag van STT.

Bladeren3  
  Na 10 jaar Kaliber Kunstenschool gaat Anouk Snellink ons helaas
  verlaten, op zoek naar nieuwe uitdagingen.
  Haar taken worden waargenomen door Ian Muller, zakelijk manager bij Kaliber Kunstenschool en mij.

 Een heel goede vakantie gewenst!

Hartelijke groet,
Namens KEPA

Erika Bijlsma

Inschrijven KEPA aanbod

Dank voor al jullie inschrijvingen op het Vaste KEPA aanbod en ook op het Vrije aanbod wordt goed ingeschreven.
Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan kan dit nog steeds. Sluit het aanbod net niet aan bij je wensen of ben je voor een speciale gelegenheid naar iets bijzonders, laat het alsjeblieft weten.

Workshops Cultuureducatie ICC'ers, leerkrachten en directeuren

Dit schooljaar is het eerste jaar van KEPA Actief 2021-2024.
Naast aanbod voor leerlingen willen we ook voor ICC'ers en leerkrachten de mogelijkheid bieden om inspirerende workshops bij te wonen op het gebied van cultuureducatie.
De insteek is dat je de volgende dag direct in je klas met het gebodene aan de slag kunt. Iedereen is welkom bij deze gratis workshops.
Je moet je alleen wel opgeven, i.v.m. een maximumaantal deelnemers.

Woesj4  Het programma:

  Dinsdag 9 november Vakoverstijgend muziekonderwijs door
  Peter Mulock Houwer
  19.30 uur – 21.30 uur Kaliber Kunstenschool

  Donderdag 20 januari Woesj, creatief schrijven door Heleen
  Bosma
  19.30 uur – 21.30 uur Bibliotheek Almelo

  Dinsdag 15 maart Verbeelding door Saskia Pekelharing
  19.30 uur – 21.15 uur Hof 88

  Donderdag 19 mei De magie van handpoppen door Tessa
  Kortenbach 19.30 uur – 21.30 uur Kaliber Kunstenschool

Meer informatie vind je op de website.
Inschrijven kan via https://forms.gle/34eM26YsWsx19VrJ8    of e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl

Presentatiedag

Elk jaar presenteren de verschillende impresariaten hun nieuwe cultuureducatieve aanbod aan
publiek bestaande uit ICC'ers, culturele commissies en vaak ook basisschoolleerlingen. Je krijgt een
voorproefje van het nieuwe aanbod, kijkt mee of een voorstelling geschikt is voor jouw leerlingen en
dankzij de aanwezigheid van basisschoolleerlingen krijg je een beeld hoe een voorstelling bij
leerlingen overkomt.

Met een afvaardiging uit Almelo willen we graag de volgende presentatiedagen bezoeken:
- dinsdag 18 januari 2022 STT-produkties - Zwolle
- maandag 31 januari 2022 Het Verteltheater - Utrecht
Wil je mee, geef je dan voor 23 december op bij Erika: e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl

Ondertekening Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

Op 24 september heeft de gemeente Almelo het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
ondertekend. Hiermee onderschrijft Almelo de visie van de provincie dat ieder kind in aanraking
komt met goed cultuuronderwijs:
Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door
gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we
een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. De komende tijd staan lokale
samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en andere
organisaties centraal.
Zie voor meer informatie:  www.cultuuronderwijsoverijssel.nl

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt half december. Heb je iets bijzonders meegemaakt op het
gebied van cultuureducatie, dat je graag met iedereen wilt delen, laat het dan vóór 1 december
weten!

Ian Muller
E:ian.muller@kaliberkunstenschool.nl

Erika Bijlsma
E: e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl
T: 06-24715947

Met vriendelijke groet,
Erika Bijlsma Steen
Projectleider Cultuureducatie

088-4868700 | 06 -247 159 47
werkdagen ma. t/m vrij.

Hoofdlocatie:
Willem Wilminkplein 1
7511 PG Enschede
www.kaliberkunstenschool.nl

U vindt ons ook op: