Alle kinderen moeten kunnen sporten of meedoen aan culturele activiteiten!

Misschien kent u ook zo'n kind, dat altijd met een voetbal in de weer is of dat begint te stralen als er gezongen wordt.
Zo'n kind dat zelf niet veel vertelt, maar zijn of haar tekeningen des te meer.......
Het Jeugdfonds Almelo biedt kinderen t/m 18 jaar die, om financiële redenen, niet kunnen deelnemen aan sport of cultuur,
de kans om lid te worden van een sport- of cultuurvereniging. De maximale vergoeding per jaar voor sport bedraagt € 225,00 en voor cultuur € 450,00
Alleen zogeheten intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn professionals, die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of
scholing van een kind. Zij kennen het kind en thuissituatie.
Op de site www.allekinderendoenmee.nl kunt u zich aanmelden als intermediair. Voor de financiële ondersteuning moet worden voldaan aan de eisen, die het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, stellen.

Zie voor meer informatie de volgende websites:

www.jeugdcultuurfonds.nl

In Almelo kunt u terecht op het bureau in de Rietstraat 143 op dinsdag van 10.00-15.00 uur