Wetenswaardigheden Rijnbrinkgroep

10-11-2020

Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Rijnbrink en Provincie Overijssel vinden cultuureducatie van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt eraan bij dat ze hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen.

Via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) ondersteunen en stimuleren wij lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en andere organisaties met expertise en financiële middelen. 

Voor meer informatie, klik op de link: www.cultuuronderwijsoverijssel.nl