Website up-to-date houden

31-05-2018

Aan de bezoekers van de website van KEPA, Almelo,

We doen steeds ons uiterste best om de website, www.kepa-almelo.nl, zo actueel mogelijk te houden.
Toch zijn er voortdurend veranderingen. Te denken valt aan: wijziging van naam, ander adres, nieuw telefoonnummer of
email-adres, een nieuwe instelling, nieuwe programmagegevens enz.  Het laatste voorbeeld is de naamswijziging van Twentse Welle
in De Museumfabriek. We willen u vragen met ons mee te denken. Komt u iets tegen waarvan u meent, dat het niet meer relevant of actueel is,
wilt u het dan doorgeven aan één van de onderstaande adressen. We zijn er blij mee. Bedankt.
d.kraan@almelo.nl, Anouk.Snellink@kaliberkunstenschool.nl, hemeltjen16@kpnmail.nl