Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit weer open! Cultuur vormt je.

16-04-2019

Cultuur vormt je.

Ben je een school of cultuuraanbieder uit Overijssel, die cultuur binnen het primair onderwijs een warm hart toedraagt? Dan kun je ook in 2019 subsidie aanvragen voor de regeling Cultuureducatie met kwaliteit.
Aanvragen kan via www.rijnbrink.nl/cultuureducatie
De periode loopt van 1 april 2019 tot 1 juni 2019

Doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het Primair Onderwijs door

  • duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving
  • verdiepen van cultuureducatie op scholen, die ook in 2013 - 2016 deelnamen aan de regeling
  • vergroten van het aantal deelnemende scholen

 Voor vragen kun je terecht bij Meriam de Kanter: meriam.dekanter@rijnbrink.nl   tel. 0651497913
Zie ook de volgende website:  www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl