Nieuwsbrief juli 2020 met gegevens voor seizoen 2020-2021

10-07-2020

Aan de directies en leerkrachten van de Almelose scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

 Almelo, juli 2020logo-Kepa.jpg

 Beste directeur en ICC'er

 Ook komend seizoen biedt KEPA alle bovengenoemde scholen in de gemeente Almelo weer een mooi aanbod aan cultuur-educatieve activiteiten aan.

In verband met alle corona maatregelen heeft u een tijdje op dit bericht moeten wachten.

We wilden als KEPA goed nadenken over het aanbod voor schooljaar 2020-2021 en hoe we dit zoveel mogelijk coronaproof kunnen aanbieden

Maar nu is het dan zover: u kunt zich inschrijven op het KEPA-activiteitenprogramma voor het schooljaar 2020-2021.

Toch laten we de inschrijving iets anders verlopen dan andere jaren. Er komen dit schooljaar twee inschrijfmomenten: 1 september en 1 december.

Door de maatregelen rondom corona hebben we met name zorgvuldig nagedacht over activiteiten buiten de school en in grote groepen. Het aanbod van dit soort activiteiten is daarom nog niet volledig. We verwachten dit 1 november rond te hebben.

U kunt tot 1 september inschrijven voor een deel van het schooljaar. Vanaf 1 november wordt het aanbod aangevuld en kunt u aanvragen doen voor de tweede helft van het schooljaar. Natuurlijk bent u vrij om voor 1 september ook alles aan te vragen.

Het aanbod

In het aanbod ziet u veel vertrouwde activiteiten terug komen, maar ook zijn er nieuwe workshops ontwikkeld.

Binnen KEPA willen we als aanbieders graag meer gaan samenwerken en elkaars aanbod versterken, Daarom vraag ik graag  bijzondere aandacht voor het aanbod van de bibliotheek en Kaliber in de Kinderboekenweek en de Voorleesdagen.

 

Inschrijving voor en planning van het vaste aanbod.

De inschrijfperiode voor het vaste aanbod loopt door tot en met dinsdag 1 september 2020. Na deze datum gaan de culturele instellingen aan de slag met de planning. Alle indelingen worden gepubliceerd op de KEPA-website.

Tip: maak er een gewoonte van om daar regelmatig te kijken en data over te nemen in uw jaarplanning: http://www.kepa-almelo.nl/aanbod/schema/

 

Inschrijving voor het vrije aanbod.

Ook voor het vrije aanbod kunt u nu alvast inschrijven als u weet wat u wilt en/of weet waar u cultuureducatie wilt inzetten in relatie tot de thema’s, waarmee uw school komend schooljaar gaat werken. In de loop van het schooljaar kunt u zich ook nog inschrijven voor het vrije aanbod (let op: dit geldt niet voor het vaste aanbod), maar dan moet u wel rekening houden met minstens 4 weken verwerkingstijd voor de aanbieders. Wij streven als KEPA naar vraaggericht werken in aansluiting op uw schoolbeleid en andere kerndoelen, dus wij horen graag van u wat uw wensen zijn!

Eigen project

In het kader van het vrije aanbod is er ook de mogelijkheid van een eigen project. Een eigen project is echter aan bepaalde regels gebonden. Het is noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met de bovenschools coördinator van KEPA: anouk.snellink@kaliberkunstenschool.nl

Na akkoord op de inhoud van het project en vaststelling van het beschikbare budget (aantal leerlingen x €3,25) kunt u inschrijven via de website. NB U betaalt zelf de aanbieder en kunt de kosten tot maximaal het vastgestelde budget factureren per mail aan crediteuren@almelo.nl

 

Met betrekking tot de inschrijvingsprocedure.

  1. Het is de bedoeling dat de inschrijving gedaan wordt door de ICC'er of Kuco (dus niet door individuele leerkrachten). Ons advies is om alle gewenste activiteiten tegelijkertijd, in één inschrijving, aan te vragen. Dat is voor de aanbieders van KEPA-activiteiten prettiger om overzicht te kunnen houden.
  2. Om spookinschrijvingen te voorkomen is er een extra stap in de bevestigingsprocedure. Na het versturen van de inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging met daarin een link om de inschrijving definitief te maken. Deze link blijft twee weken geldig; daarna wordt de inschrijving automatisch verwijderd. 
  3.  Alle schoolgegevens die bij ons bekend zijn staan op de website. Via de link “inschrijven” kunt u uw school selecteren uit het rolmenu. Wilt u alle gegevens controleren, inclusief het juiste factuuradres en eventuele wijzigingen doorgeven via Gerrit Hemeltjen

Vooral uw email-adres moet up-to-date zijn, want anders werkt de link voor de inschrijving niet.

Scholen met meerdere locaties.

Hiervoor hebben we ons gebaseerd op vorig jaar. Als vorig jaar beide locaties zich apart hadden ingeschreven, dan zijn beide locaties opgenomen in de keuzelijst. Werkte u vorig jaar met één formulier voor beide locaties, dan staat nu alleen de hoofdlocatie in de keuzelijst. Wilt u dit voor uw school veranderen? Neem dan even contact op met anouk.snellink@kaliberkunstenschool.nl

De KEPA-website.

Ga naar www.kepa-almelo.nl en klik op “inschrijven” voor het online formulier.

Feedback op de website blijft welkom. Klopt er iets niet? Werkt er iets niet? Ziet u type- of taalfouten? Geef het aan ons door. Dat stellen we bijzonder op prijs.

Evaluatie van de activiteit.

Voor de evaluatie van het activiteitenaanbod verwijs ik u graag naar het evaluatieformulier op de website. Wij hopen dat u elke activiteit direct na afloop ook door de kinderen wilt laten beoordelen. Helaas kregen we het afgelopen jaar weinig respons. We zullen daarom komend seizoen na de voorstelling ook een papieren evaluatieformulier meegeven en hopen zo op meer respons. We willen graag vraaggericht werken en hebben u hierbij nodig, onder andere door feedback op ons aanbod. Uit alle binnengekomen formulieren zullen wij aan het eind van het komende schooljaar er één trekken en die krijgt van ons een prijs voor betrokkenheid… dus hoe meer formulieren u instuurt, des te meer kans uw school maakt op die prijs!

 

Met vriendelijke groet namens KEPA,

Anouk Snellink

Bovenschools Cultuurcoördinatie KEPA

anouk.snellink@kaliberkunstenschool.nl
T 06 12 178 106