KEPA in coronatijd

02-11-2020

Beste directie, ICC'ers en andere geïnteresseerden in KEPA

In deze onrustige tijd merken we dat er bij veel scholen vragen zijn over de inschrijvingen voor het KEPA aanbod. Aan de ene kant heeft dit te maken met het aanbod zelf, aan de andere kant heeft dit te maken met de invloed van de corona maatregelen.

Helaas kunnen wij, net als jullie, niet vooruit kijken naar hoe alles zich de komende weken zal ontwikkelen. Maar we willen met deze mail wel aangeven hoe wij er als aanbieders binnen KEPA mee om willen gaan.

Wat betreft de bibliotheek, het Stadsmuseum en Kaliber Kunstenschool willen we de activiteiten zoveel mogelijk door laten gaan. We werken vanuit coronaprotocollen, die op onze websites staan, om alles veilig aan te bieden.

Wat Theater Hof88 betreft ligt de situatie gecompliceerder. Er mogen op dit moment maar 30 mensen in een theaterzaal. Dit zou betekenen dat voorstellingen zo vaak gespeeld moeten worden, dat het financieel heel onrendabel wordt. En ook het spelen van gezelschappen voor zo’n klein publiek is een heel andere ervaring. Theater Hof88 heeft daarom moeten besluiten tijdelijk geen aanbod binnen KEPA aan te bieden. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols en als de situatie positief verandert, hopen we een programma aan te bieden.

Aan de andere kant merken we dat scholen ook voorzichtig zijn en eigen maatregelen nemen door mensen van buiten niet toe te laten in de school en/of ouders niet te benaderen voor vervoer naar de aanbieders.

In overleg met de aanbieders wordt er in deze gevallen gekeken naar een alternatief of een ander moment voor de activiteit.

Verder hebben nog lang niet alle scholen zich ingeschreven voor activiteiten in zowel het Vaste als het Vrije aanbod in schooljaar 20-21. En gezien alle bovenstaande is dit ook lastig. Graag willen we jullie vragen dit toch te doen. Op deze manier weten we waar belangstelling en behoeftes liggen en kunnen we gaan kijken naar andere oplossingen.
Neem bij vragen gerust contact op met Anouk of Erika.

Een mooi cultuureducatieprogramma kunnen we als scholen en aanbieders alleen samen realiseren en zo de leerlingen in Almelo mooie ervaringen en belevenissen aanbieden.

Met vriendelijke groet,

namens alle aanbieders in KEPA

Erika Bijlsma Steen

Projectleider Cultuureducatie
088-4868700 | 06 -247 159 47
werkdagen ma t/m vrij

Hoofdlocatie:
Willem Wilminkplein 1
7511 PG Enschede
www.kaliberkunstenschool.nl