Inschrijven seizoen 2019-2020

19-06-2019

Het komende seizoen 2019-2020

Op 19 juni zijn er tijdens de cultuureducatiemarkt een aantal nieuwe aanbiedingen gepresenteerd.

Vanaf die datum, 19 juni, kunt u weer inschrijven voor het vaste of vrije aanbod voor het seizoen 2019-2020.

De inschrijvingstermijn eindigt op 22 juli 2019.

Voor het vaste aanbod(één activiteit per leerling per jaar) worden voor u geen kosten in rekening gebracht en voor het vrije aanbod is er per leerling een subsidiebedrag beschikbaar. Deze regeling wordt beschreven onder het kopje KEPA-financiering. Tevens kunt u bij de inschrijving meteen zien welk bedrag beschikbaar is, op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018. Na de 1 oktobertelling van 2019 wordt dit aangepast.

U kunt ook gebruik maken van een andere subsidieregeling. Hiervoor moet u kijken naar de zgn. "prestatiebox". Uw werkgever ontvangt jaarlijks(in 2 termijnen) een bedrag, dat aan o.a. cultuureducatie kan worden besteed. In dit bedrag is ook € 3,00 per leerling per jaar opgenomen voor museumbezoek. Prestatiebox: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken/prestatiebox