Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020  Subsidieregeling

Ook in de periode 2017 - 2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013 - 2016 is gerealiseerd en op het vergroten van het aantal scholen.
Ieder kind moet de kans krijgen om zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken.  Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het PO 2017 - 2020.
Per kalenderjaar is hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. Scholen kunnen zelf de subsidie aanvragen.
Zie daarvoor onderspaande webpagina. Zie ook de mededelingen op de nieuwspagina.

U vindt alle informatie op www.cultuureducatie.nl